Üz-çənə nahiyyəsinin anadangəlmə qüsurları, digər anadangəlmə qüsurların içində aktuallığına görə 3-cü yerdədir.Bütün  bunların 70 %-i anadangəlmə dodaq-damaq yarıqları (Qurd ağızlıq-Dovşan dodaqlıq) təşkil edir,…
Anadangəlmə yarıq dodaqlı uşaqlarda yarıq – yüngül halda təkcə üst dodaq toxumalarını əhatə edir. Daha ağır formalarda isə yarıq alveol çıxıntısı (diş sırası),…
Qurdağızlıq - Anadagəlmə damaq yarığlarının klassifikasiyası aşağıdakı kimi bölünür: Açıq və gizli yarıqlar; Tam və natamam yarıqlar; Birtərəfli, ikitərəfli və mərkəzi yarıqlar; Sərt…
İkincili damaq defektləri haqqında. Aktuallıq. Anadangəlmə üz-çənə nahiyyəsinin qüsurları ilə doğulan uşaqların reabilitasiyası zamanı ən çətin öhdəliklərdən biri damaq yarığının  (qurdağızlıq) bağlanması əməliyyatından…